Page 1Page 2Page 3
 
Monsterlepels voor levensmiddelen WWW-Interface


Monsterlepels voor levensmiddelen

Monsterlepels voor levensmiddelen

SteriPlast®. Deze lepels voor levensmiddelen van blauw polystyreen worden in een cleanroom klasse 7 (10.000) geproduceerd, voor eenmalig gebruik per stuk verpakt en aansluitend gammagesteriliseerd. De lepels zijn verkrijgbaar in twee formaten: 2,5 ml (als een theelepel) en 10 ml (als een eetlepel). Ideaal voor monstername van poeders, granulaten, pasta's en vloeistoffen.

Vanwgee de blauwe kleur, die in natuurlijk vorm in levensmiddelen niet voorkomt, kunnen in de productie terechtgekomen lepels of delen ervan bij visuele controle snel en eenvoudig geïdentificeerd worden.
Bij de detecteerbare lepels is aan het materiaal een speciale stof toegevoegd, die identificatie met behulp van metaaldetectoren of röntgenstralen mogelijk maakt. Daardoor kunnen de lepels, ofschoon vervaardigd van kunststof, met de gebruikelijke systemen voor controle op vreemde delen worden uitgesorteerd.
 
beschrijvinginhoud
ml
lengte
mm
verp.best.nr.
Visueel herkenbaar2,51271006.284 560
Visueel herkenbaar101701006.284 561
Detecteerbaar2,51271006.284 571
Detecteerbaar101701006.284 572

last visited