Page 1Page 2Page 3
PCRmax 
qPCR-kits en reagentia WWW-Interface


qPCR-kits en reagentia

qPCR-kits en reagentia

De kits benutten de gevoeligheid en snelheid van hydrolysesensoren en qPCR, om zo nauwkeurig mogelijke gegevens te verkrijgen. Voor elk van de ruim 400 doelen werd speciaal een versie ontwikkeld, om een zo breed mogelijk herkenningsprofiel van alle klinisch relevante micro-organismen, stammen en subtypen te bereiken. Alle testkits zijn op meerdere qPCR-platforms gevalideerd, om interplatformfunctionaliteit te bereiken. De kits bevatten positieve en negatieve controlemonsters.
Alle reagentia zijn gelyofiliseerd voor vereenvoudigen van transport en opslag van de kits. Ze zijn 18 maanden bij omgevingstemperaturen stabiel.

Gebruikerspecifieke versies op aanvraag.
 
beschrijvingverp.best.nr.
QPCR-mastermix DNA gelyofiliseerd (150 reacties)14.658 866
QRT-PCR-mastermix RNA gelyofiliseerd (150 reacties)14.658 867
DNA, Staphylococcus aureus (zonder mastermix)14.658 868
DNA, Staphylococcus aureus (met mastermix)14.658 869
DNA, Bacillus anthracis (zonder mastermix)14.658 870
DNA, Bacillus anthracis (met mastermix)14.658 871
RNA, Zaire Ebola virus (zonder mastermix)14.658 872
RNA, Zaire Ebola virus (met mastermix)14.658 873
DNA, alle pathogene salmonellasoorten (zonder mastermix)14.658 874
DNA, alle pathogene salmonellasoorten (met mastermix)14.658 875
DNA, Enterococcus faecalis (zonder mastermix)14.658 876
DNA, Enterococcus faecalis (met mastermix)14.658 877
RNA, Hepatitis A virus (zonder mastermix)14.658 878
RNA, Hepatitis A virus (met mastermix)14.658 879
DNA, alle legionellasoorten (zonder mastermix)14.658 880
DNA, alle legionellasoorten (met mastermix)14.658 881
DNA, Escherichia coli (zonder mastermix)14.658 882
DNA, Escherichia coli (met mastermix)14.658 883
DNA, Listeria monocytogenes (zonder mastermix)14.658 884
DNA, Listeria monocytogenes (met mastermix)14.658 885
DNA, Salmonella enterica (zonder mastermix)14.658 886
DNA, Salmonella enterica (met mastermix)14.658 887
DNA, Borrelia burgdorferi (zonder mastermix)14.658 888
DNA, Borrelia burgdorferi (met mastermix)14.658 889
DNA, Candida albicans (zonder mastermix)14.658 890
DNA, Candida albicans (met mastermix)14.658 891
RNA, alle humane enterovirussoorten (zonder mastermix)14.658 892
RNA, alle humane enterovirussoorten (met mastermix)14.658 893
RNA, humaan immunodeficitvirus type 1 (zonder mastermix)14.658 894
RNA, humaan immunodeficitvirus type 1 (met mastermix)14.658 895
RNA, humaan immunodeficitvirus type 2 (zonder mastermix)14.658 896
RNA, humaan immunodeficitvirus type 2 (met mastermix)14.658 897
DNA, Legionella pneumophila (zonder mastermix)14.658 898
DNA, Legionella pneumophila (met mastermix)14.658 899
DNA, Plasmodium falciparum (zonder mastermix)14.658 900
DNA, Plasmodium falciparum (met mastermix)14.658 901
RNA, vogelgriep (zonder mastermix)14.658 902
RNA, vogelgriep (met mastermix)14.658 903

last visited