CatalogusMilieu-, bodem-, water- en levensmiddelenanalyseMonsteranalyseFotometersOntsluitingsreagentia voor fotometers photoLab® en pHotoFlex®
Page 1Page 2Page 3
 

Ontsluitingsreagentia voor fotometers photoLab® en pHotoFlex®

Voor wateranalyse en galvanische techniek voor het bepalen van totaal stiskstof en zware metalen naast CZV, totaal fosfor.
  • comfortabel met reagentiavoorziening in ronde kuvetten
  • snelle voorbereiding van de ontsluiting
 
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
Bestell Nr.
7.660 387
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290-H315-H319-H272-H302-H317-H334-H335-H314
P-Satz
P302+P352-P305+P351+P338-P280-P304+P340-P304+P341-P301+P330+P331-P309+P310
UN/Nr.
3316
Bestell Nr.
7.054 243
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290-H314-H272-H302-H315-H317-H319-H334-H335
P-Satz
P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338-P309+P310-P302+P352-P304+P340-P304+P341
UN/Nr.
3316
 typebeschrijvingverpakkingsvormverp.best.nr. 
 Crack-SET 10-C 14688zware metalen ontsluiting25 kuvetten17.660 387
 Crack-SET 10 14687zware metalen ontsluitingreagens voor 100 ontsluitingen in¬†lege 16 mm kuvetten17.054 243
 Crack-SET 20 14963nitraatontsluiting voor totaal stikstofbepalingreagens voor 90 ontsluitingen16.073 052

last visited