Page 1Page 2Page 3
 

Zuurhoudend naspoelmiddel Decon

Niet schuimend middel, zonder residuen af te spoelen, biologisch afbreekbaar, voor spoelmachines, kan, indien de verontreiniging in zuur oplosbaar is, voor het voorreinigen of spoelen worden gebruikt, om alkalische resten te neutraliseren. Voorkomt residuen uit hard leidingwater. Het middel is zuurhoudend en daarom niet geschikt voor het reinigen van non-ferrometaal zoals aluminium en zink. Levering in kunststof container.
 
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
Bestell Nr.
9.951 479
GHS
Signalwort
H-Satz
H290-H315-H319
P-Satz
P102-P262-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P337+P313
UN/Nr.
 inhoud
l
verp.best.nr.
 519.951 479

last visited