Page 1Page 2Page 3
Dr. Weigert 
7.654 947
7.654 947

Speciaalreiniger neodisher® LaboClean FM

Alkalische intensiefreiniger met sterk emulgerende endispergerende werking. Vloeistofconcentraat bijzonder geschikt voor het verwijderen vanoliën, vetten, harsen en paraffine, evenals organisch materiaal. Vrij van fosfaten enoxidatiemiddelen.
 
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
Bestell Nr.
7.654 947
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290-H314
P-Satz
P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310
UN/Nr.
1824
 typeinhoudverp.best.nr. 
Jerrycan5 l17.654 947

last visited