Page 1Page 2Page 3
 
Geleidbaarheidsstandaarden


Geleidbaarheidsstandaarden

Geleidbaarheidsstandaarden

Getest en gecertificeerd vlgs. ISO 17025 bij 25°C. Tolerantie ± 1%. Herleidbaar tot N.I.S.T. Gegevens betreffende temperatuurafhankelijkheid evenals chargenummer en expiratiedatum zijn op het etiket vermeld. In 500 ml flessen (HDPE), 1,3 µS/cm in 250 ml fles. Kalibratiewaarden 84, 147, 1413, 12880 µS/cm. Controlewaarden 1,3 tot 350.000 µS/cm.
 
 type
μS/cm
inhoud
ml
verp.best.nr.
 1,3 *25016.225 059
 550016.901 629
 1050016.901 622
 2050016.802 901
 23,850016.259 883
 5050016.074 754
 8450019.040 904
 10050016.234 859
 14750019.040 905
 20050016.802 902
 50050016.205 415
 100050016.901 670
 141350019.040 906
 300050019.040 964
 500050016.205 412
 10.00050016.901 671
 12.88050019.040 907
 50.00050016.210 129
 100.00050016.205 413
 350.00050019.040 987
* 1,25 - 1,35 µS/cm bij 25 °C

last visited