Page 1Page 2Page 3
 
6.252 5366.252 536

Thermoblokken Nanocolor®

Een belangrijke stap voor de monstervoorbereiding bij fotometrischewateranalyse isde thermische ontsluiting van de watermonsters. De thermoblokkenNanocolor® Vario 4 en Vario C2bieden de mogelijkheid tot een snelle en veilige uitvoering van alle water- en afvalwateranalyses nodig voor deze ontsluiting.

Der Nanocolor® Vario HC biedtnaast de bekende snelle opwarmfasedankzij de actieve snelkoeling een evenzo snelle afkoelfase.dat betekent snelle ontsluiting en daarmee een duidelijke tijdbesparing.

De nieuwe Nanocolor® Vario Mini overtuigt met zijn compacte afmertingen en felxibele voeding waardoor de ontsluiting ook onderweg geen belemmering meer is..
 
 typebeschrijvingverp.best.nr.
VARIO C212 boringen voor ronde kuvetten uitw. Ø 16 mm, incl. netkabel en opklapbare beschermkap16.252 536
VARIO HCmet koelfunctie en ventilator, 12 boringen voor ronde kuvetten uitw. Ø 16 mm, incl. netkabel en 2 beschermkap26.255 337
VARIO 42gescheiden regelbare verwarmingseenheden met 2 x 12 boringen, incl. netkabel16.269 529
VARIO Mini6 boringen voor ronde kuvettenuitw. Ø 16 mm, incl. netadapter, opklapbare beschermkap, handleiding en certifi16.270 602

last visited