Page 1Page 2Page 3
 
pH bufferoplossingen


pH bufferoplossingen

pH bufferoplossingen

Voor nauwkeurige en reproduceerbare kalibratie van pH-meters en pH-elektroden.
  • kleurgecodeerd
  • op NIST™ standaard herleidbaar referentiemateriaal
 
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.290 554
GHS
Signalwort
H-Satz
EUH210
P-Satz
P202
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.243 713
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P202
UN/Nr.
Bestell Nr.
7.661 258
GHS
Signalwort
H-Satz
EUH210-H315-H319
P-Satz
P202-P321
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.290 555
GHS
Signalwort
H-Satz
EUH210
P-Satz
P202
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.243 714
GHS
Signalwort
H-Satz
EUH210
P-Satz
P202
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.243 715
GHS
Signalwort
H-Satz
EUH210
P-Satz
P202
UN/Nr.
Bestell Nr.
7.661 259
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
EUH210-H314
P-Satz
P202-P260-P280-P310-P321-P303+P361+P353-P305+P351+P338
UN/Nr.
 pH-
waarde
bij 25°C
kleurinhoud
ml
verp.best.nr.
1,68kleurloos47516.290 554
4,01roze47516.243 713
5,00oranje47517.661 258
6,86kleurloos47516.290 555
7,00geel47516.243 714
10,01blauw47516.243 715
12,46kleurloos47517.661 259

last visited