Beschrijving 
Aftapkranen 
Aftapkranen 
Afvalcontainers 
Afvalcontainers 
Afvalsysteem voor chemicaliën 
Decanteerfles 
Decanteerflessen 
Decanteerflessen met tubus 
Decanteerflessen serie 350 
Decanteerflessen, Clearboys™ 
Decanteerflessen, PE-LD 
Doppen 
Doppen 
Draagflessen 
Draagflessen 
Draagflessen 
Draagflessen 
Draagflessen 2319, 2250 
Flessen met schroefdop serie 307 
Flessen serie 302 
Flessen, nauwmonds 
Flessen, wijdmonds 
Flessen, wijdmonds 
Flessen, wijdmonds 
Jerrycans 
Jerrycans 2211 
Jerrycans 2320 
Jerrycans 2321 
Jerrycans 2322 
Jerrycans Flachmann, ruimtebesparend 
Jerrycans met kraan 
Jerrycans roestvast staal 
Jerrycans, autoclaveerbaar 
Jerrycans, HDPE 
Jerrycans, met UN-goedkeuring 
Jerrycans, wijdmonds 
Kranen 6422 en 6432 
Lichtgewichtsluiting voor nauwmondsflessen serie 310 'Safe Grip', HDPE 
LLG decanteerflessen, zware uitvoering 
Nauwmondsflessen 310 "Safe Grip", HDPE, UN-gekeurd 
Nauwmondsflessen 310 'Clear Grip' 
Nauwmondsflessen serie 301 
Nauwmondsflessen serie 310 "Safe Grip" 
Potten serie 376 
Reagentiaflessen serie 308/310, UN-toelating 
Schroefdoppen 
Schroefdoppen en accessoires voor jerrycans, HDPE 
Schroefdoppen voor middenhalsflessen serie 307 
Schroefdoppen voor potten 376 
Schroefdoppen voor reagentiaflessenserie 310, UN-toelating 
Schroefdoppen voor serie 310 
Schroefdoppen voor wijdmondsflessen serie 303 
Schroefdoppen voor wijdmondsflessen serie 303 
Schroefdoppen, garantiesluitingen voor serie 310 
Spuitfles, wijdmonds, serie 303 
Toebehoren voor draagflessen en decanteerflessen serie 350 
Vaten UN-keur, HDPE 
Weithalsfässer, HDPE 
Wijdmondsflessen serie 303 
Wijdmondsflessen serie 310 
Wijdmondsflessen serie 310 
Wijdmondsflessen serie 310 
Wijdmondsvaten met schroefdeksel 
Zalfpotten, helder glas