Descripción 
Caja de puntas de pipeta epT.I.P.S. (General Lab Product) 
Caja de puntas de pipeta epT.I.P.S. (IVD) 
Caja para gradillas de pipetas epT.I.P.S. Biopur® (IVD) 
Caja para gradillas de pipetas epT.I.P.S. Biopur® (General Lab Product) 
Cajas Qualitips® 
epT.I.P.S. puntas especiales 
Gradillas vacías para puntas de pipeta F1-Clip Tip™ 
Puntas de pipeta ClipTip™ 50 
Puntas de pipeta ClipTipTM 125 para 384 
Puntas de pipeta ClipTipTM 1250 para 96 
Puntas de pipeta ClipTipTM 30 para 384 
Puntas de pipeta con filtros ep-Dualfilter T.I.P.S. 
Puntas de pipeta en TipRack estéril BIO-CERT® 
Puntas de pipeta en TipStack™, estéril BIO-CERT® 
Puntas de pipeta epT.I.P.S, Singles Biopur® (General Lab Product) 
Puntas de pipeta epT.I.P.S, Singles Biopur® (IVD) 
Puntas de pipeta epT.I.P.S. estándar 
Puntas de pipeta epT.I.P.S., estándar, incoloras 
Puntas de pipeta Qualitix®, 350 µl 
Puntas de pipeta Qualitix®, 1000 µl 
Puntas de pipeta Qualitix®, graduado oblicuo, 200 µl 
Puntas de pipeta Qualitix®, incoloras, finas, 10 µl 
Puntas de pipeta, en una gradilla para puntas TipRack , no estériles 
Puntas de pipetas ClipTip™ 1000 
Puntas de pipetas ClipTip™ 20 
Puntas de pipetas ClipTip™ 200 
Puntas de pipetas ClipTip™ 300 
Puntas para pipetasClipTipTM 12,5 para 96 y 384 
Recarga de puntas de pipetas Tip-StackTM, no estéril 
Recargas ep T.I.P.S (General Lab Product) 
Recargas ep T.I.P.S PCR clean (IVD) 
Recargas epT.I.P.S. (General Lab Product) 
Recargas epT.I.P.S. Reloads (IVD) 
Set de puntas de pipeta epT.I.P.S. (IVD)