Beschrijving 
Adapter AD/SK 
Analoge elektrochemische zuurstofelektroden TriOxmatic® 
Beschermhuls SM Pro, voor ProfiLine zakapparaten 
BZV-meetsystemen OxiTop®-IDS, aërobe afbreekbaarheid 
BZV-meetsystemen OxiTop®-IDS, aërobe bodemademing 
BZV-meetsystemen OxiTop®-i IS 6 / 12 
Draadloze module IDS WLM-M 
Draadloze module IDS WLM-S 
Draadloze meetkoppen OxiTop® IDS 
Draagbare geleidbaarheidsmeter ProfiLine Cond 3310 
Draagbare zuurstofmeter Oxi 3310 
Draagbare zuurstofmeters Oxi 3205 
e;a 
Elektrolytoplossing voor zuurstofelektroden ELY/G 
Flessen voor BZV-meetsysteem OxiTop® 
Fotometers pHotoLab® 
Galvanische zuurstofsensor CellOx® 325 
Geleidbaarheidsmeter ProfiLine Cond 3110 
Geleidbaarheidsmeters inoLab® Cond 7310 
Geleidbaarheidssensoren 
IDS redox-elektroden SenTix® ORP-T 900 
IDS-redoxelektrode SensoLyt® ORP 900-P 
Incubator OxiTop® Box 
Ionselectieve elektroden inoLab® 
ISE-monsterconditioneringsoplossingen 
ISE-referentie-elektrolyt 
Kalibratie- en onderhoudsassortiment 
Kalibratie- en testmiddelen voor de geleidbaarheidsmeting 
Karlsruher fles KF 12 
Kuvetten voor fotometer photoLab® 
Laboratoriummeter inoLab® pH 7110 
Laboratoriummeters inoLab® Multi 9620 IDS / 9630 IDS 
Laboratoriummeters inoLab® pH 7310 
Laboratoriummeters inoLab® Cond 7110 
Meetkoppen OxiTop®-i 
Meetvaten voor BZV-meetsysteem OxiTop® 
Multimeters inoLab® Multi 9310 IDS 
Multiparameter-meters Multi 3620 / 3630 IDS Set WL 
Multiparametermeter ProfiLine Multi 3320 
Multiparametermeters MultiLine® 3510 IDS 
Multiparametermeters MultiLine® 3630 IDS 
Multiparametermeters MultiLine® 3630 IDS 
Multiparametermeters ProfiLine pH/Cond 3320 
Ontsluitingsreagentia voor fotometers photoLab® en pHotoFlex® 
Optische zuurstofsensor FDO® 925 
Overloopmaatkolven voor OxiTop® 
OxiTop®-C meetkoppen en sets 
pH-/redox-elektroden SensoLyt® ProcessLine 
pH-/redoxmeter pH 3110 ProfiLine 
pH-elektrode SenTix® 945 IDS 
pH-elektroden digital IDS SenTix® 950 
pH-elektroden digital IDS SenTix® 980 
pH-elektroden SenTix® 
pH-elektroden SenTix® 51 / SenTix® 52 
pH-elektroden SenTix® Mic 
pH-elektroden SenTix® SP 
pH-elektroden SenTix® Sur 
pH-elektroden SenTix® 
pH-elektroden SenTix® 940 digital IDS 
pH-meter pH 3310 ProfiLine 
pH-steekelektrode SenTix® H / SenTix® HW 
Redox-bufferoplossing 
Redox-elektroden SenTix® Ag 
Redox-elektroden SenTix® Au 
Redox-elektroden SenTix® PtR 
Redox-elektroden SenTix® ORP 
Reinigingsoplossing 
Roerders voor BZV-bepaling IS 6 en 12 
Set buffers en reinigings- en onderhoudsoplossingen PEP/pH 
Spectrofotometers photoLab® 7100 VIS en 7600 UV-VIS met OptRF 
Standaard bufferoplossingen 
Tafelstatief 
Technische pH-bufferoplossingen 
Temperatuurvoelers voor pH-, redox- en ISE-meting 
Testsets voor fotometers PhotoLab en PhotoFlex 
Testsets voor fotometers photoLab® en pHotoFlex® 
Testsets voor fotometers photoLab® en pHotoFlex® 
Thermoprinter P 3001 
Thermoreactor CR 2200 / CR 3200 / CR 4200 
Thermostaatkasten voor BZV 
Toebehoren voor BZV-algencontrolemeting OxiTop® 
Toebehoren voor fotometers serie pHotoFlex 
Toebehoren voor multipameter-meetomvormer Multiline 1000 
Toebehoren voor Oxi 
Toebehoren voor pH-elektroden 
Toebehoren voor zuurstofelektroden TriOxmatic® 
Troebelheidssensoren VisoTurb® 900-P 
Turbidimeters Turb® 430 
TurbidimetersTurb® 355 
Zakfotometers pHotoFlex® 
Zelfroerende zuurstofsensor StirrOx® G 
Zuurstofmeters inoLab® Oxi 7310 
Zuurstofsensor DurOx® 325