Bezeichnung 
1536-well HiBase Mikroplatten 
384-Deep Well Mikroplatten, Small Volume™, PP 
384-well HiBase/LoBase Microplatten, Small Volume™, PS 
384-well Mikrotiterplatten, PP 
384-well Mikrotiterplatten, PS 
96 well Mikrotiterplatten, UV-Star® 
96-well Mikrotiterplatten, nicht bindend 
96-well Mikrotiterplatten, PP 
96-well Mikrotiterplatten, PS 
96-well Streptavidinbeschichtete Mikrotiterplatten