Bezeichnung 
Desinfektions-Tücher Bacillol® 30 
Desinfektions-Tücher Bacillol® Tissues / Bacillol® AF Tissues 
Einmalhandschuhe Peha-soft® nitrile guard, Nitril, puderfrei 
Einmalhandschuhe Peha-soft® nitrile white, Nitril, puderfrei 
Flächendesinfektion Mikrobac® forte 
Händedesinfektion, Cutasept® F 
Handdesinfektion Sterillium® Gel pure 
Lagenzellstoff Pehazell® 
Reinigungslotion Baktolin® pure 
Reinigungslotion Baktolin® sensitive