Page 1Page 2Page 3
 

Silyleringskit

Voor verbetering van de vluchtigheid, verhoging van de thermische stabiliteit of het bereiken van een lagere detectiegrenzen in de GC is een voorwaarde: kwantitatieve, snelle en reproduceerbare vorming van slechts één derivaat door derivatisering van ingevoerde halogenatomen (bijv. trifluoracetaat) maken een specifieke detectie (ECD) mogelijk met het voordeel van hogere gevoeligheid, elutierijvolgorde en fragmenteringsmonsters in de MS kunnen door gerichte derivatisering beïnvloed worden.
Reagentia voor silylering - alkylering (methylering) acylering.
Welk silyleringsmiddel is het best voor het monster geschikt?
Testkit voor bepaling van de optimale silylering.
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.704 458
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H225 | H226 | H302 | H315 | H319 | H335 | H360
P-Satz
P201 | P210 | P233 | P261sh | P264W | P280sh | P301+P312 | P308+P313 | P330 | P403+P233 | P405
UN/Nr.
 inhoudverp.
 Elk 2 x 1 ml MSTFA, BSTFA, TSIM, MSHFBAProd.Nr.6.704 4581

last visited