CatalogusChromatografieGaschromatografieGC-reagentiaAcyleringsmiddelen voor GC - anhydriden
Page 1Page 2Page 3
 

Acyleringsmiddelen voor GC - anhydriden

Voor verbetering van de vluchtigheid, verhoging van de thermische stabiliteit of het bereiken van een lagere detectiegrenzen in de GC is een voorwaarde: kwantitatieve, snelle en reproduceerbare vorming van slechts één derivaat door derivatisering van ingevoerde halogenatomen (bijv. trifluoracetaat) maken een specifieke detectie (ECD) mogelijk met het voordeel van hogere gevoeligheid, elutierijvolgorde en fragmenteringsmonsters in de MS kunnen door gerichte derivatisering beïnvloed worden.
Reagentia voor silylering - alkylering (methylering) acylering.
De acylering met gefloreerde zure anhydriden is geschikt voor alcoholen, fenolen, carbonzuur, aminen, aminozuren en steroïden onder vorming van vluchtige, stabiele derivaten evenals voor FID en ook ECD-detectie.

Bijproduct van de acylering met anhydriden: overeenkomstige zuren. Overtollig reagens en gevormde zuren moeten verwijderd worden.

Heptafluor-boterzuur-anhydride (HFBA).
M.G. 410,06 · Kp 106 - 107 °C (760 mm Hg),
C3F7 - CO - O - CO - C3F7.
Dichtheid d20°/4° = 1,665.
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
Bestell Nr.
4.001 480
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H314
P-Satz
P260sh | P280sh | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
UN/Nr.
3316
Bestell Nr.
4.001 479
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H314
P-Satz
P260sh | P280sh | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
UN/Nr.
Bestell Nr.
4.001 481
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H314
P-Satz
P260sh | P280sh | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
UN/Nr.
 beschrijvinginhoud
ml
verp. 
 HFBAProd.Nr.4.001 480120
 HFBAProd.Nr.4.001 479101
 HFBAProd.Nr.4.001 481105

last visited