Page 1Page 2Page 3
 
Testkits voor ketel-, koel- en afvalwater


Testkits voor ketel-, koel- en afvalwater

Testkits voor ketel-, koel- en afvalwater

Deze testkits zijn speciaal ontwikkeld voor ketel-, koel- en afvalwater. Zowel de colorimetrische als ook titrimetrische methode komen aan bod. Elke kit bevat de noodzakelijk chemicaliën en hulpmiddelen voor vloeibare of poedervorm. In de uitvoerige handleiding is de analyse stap-voor-stap beschreven. Levering in een stevige en compacte kunststofetui.
  • snelle kwanititatieve bepaling
  • voor onderzoek van ketel-, koel- en afvalwater
  • veld- en laboratoriumonderzoek mogelijk
  • economisch door de voordelige navuleenheden
 
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
Bestell Nr.
9.304 529
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H225 | H319 | H290
P-Satz
P234 | P390 | P210 | P280 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P403+P235
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.204 571
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H225 | H319 | H290
P-Satz
P234 | P390 | P210 | P280 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P403+P23
UN/Nr.
Bestell Nr.
9.304 527
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H225 | H319 | H290 | H315 | H318 | H312 | H373 | H412
P-Satz
P260 | P280 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P390 | P308+P311 | P302+P352 | P310 | P210 | P337+P313 | P403+P235
UN/Nr.
Bestell Nr.
9.304 533
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H225 | H319
P-Satz
P210 | P280 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P403+P235
UN/Nr.
1170
Bestell Nr.
6.241 025
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H225 | H319 | H290 | H225 | H319 | H290 | H315 | H318 | H312 | H373 | H412
P-Satz
P260 | P280 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P390 | P308+P311 | P302+P352 | P310 | P210 | P337+P313 | P403+P235
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.252 947
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290 | H315 | H318
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P310 | P390
UN/Nr.
3264
Bestell Nr.
6.286 210
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290 | H315 | H318 | EUH210
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P310 | P390
UN/Nr.
Bestell Nr.
7.620 812
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290 | H315 | H318 | EUH210
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P310 | P390
UN/Nr.
Bestell Nr.
9.304 534
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290 | H301+H331 | H312 | H314 | H317
P-Satz
P260 | P280 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P308+P310 | P405
UN/Nr.
2922
Bestell Nr.
6.802 145
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H317 | H319 | H412 | H315 | H290 | H314 | H272 | H302 | H334 | H335
P-Satz
P273 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P308+P311 | P260 | P303+P361+P353 | P304+P340 | P310 | P390 | P301+P330+P331 | P261
UN/Nr.
Bestell Nr.
9.304 537
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H272 | H334 | H302 | H315 | H319 | H317 | H335 | H318 | H412 | H290 | H314
P-Satz
P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P309 | P310 | P501 | P302+P352 | P273 | P304+P341 | P313
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.900 230
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H319
P-Satz
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.901 291
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H360Df | H412
P-Satz
P281 | P273 | P201 | P308+P313 | P405 | P501
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.239 221
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290 | H315 | H319 | H226 | H336 | H225 | H318 | H317 | H412
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P311 | P273 | P501 | P210 | P303+P361+P353 | P337+P313 | P403+P235 | P304+P340 | P312 | |
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.283 932
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H290 | H315 | H319 | H226 | H336
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P210 | P303+P361+P353 | P304+P340 | P312 | P403+P235 | P311 | P391
UN/Nr.
3316
Bestell Nr.
9.920 331
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290 | H314 | H318 | H319 | EUH031
P-Satz
P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P308 | P310 | P264 | P337+P313
UN/Nr.
3316
Bestell Nr.
9.304 522
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H225 | H319
P-Satz
P210 | P280 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P403+P235
UN/Nr.
1170
Bestell Nr.
6.244 056
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H225 | H319
P-Satz
P210 | P280 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P403+P235
UN/Nr.
1170
Bestell Nr.
6.250 008
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H317 | H318 | H412
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P273 | P501
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.250 009
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H290 | H315 | H319
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
2796
Bestell Nr.
6.222 114
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H225
P-Satz
P210 | P280 | P233 | P303+P361+P353 | P403+P235
UN/Nr.
1170
Bestell Nr.
6.802 146
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290 | H315 | H319 | H318 | H317 | H412
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P273 | P501
UN/Nr.
Bestell Nr.
9.304 538
GHS
Signalwort
Danger
H-Satz
H290 | H315 | H319 | H318 | H317 | H412
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P273 | P501 | P308+P311
UN/Nr.
3082
Bestell Nr.
6.072 225
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H302 | H319
P-Satz
P280 | P264 | P305+P351+P338 | P301+P312 | P501
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.222 540
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H290
P-Satz
P234 | P390
UN/Nr.
1789
Bestell Nr.
9.304 521
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H290 | H315 | H319
P-Satz
P280 | P311 | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
2796
Bestell Nr.
6.200 972
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H290 | H315 | H319
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P311
UN/Nr.
2796
Bestell Nr.
6.201 222
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H290 | H315 | H319
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P311
UN/Nr.
3316
Bestell Nr.
6.250 318
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H290 | H315 | H319
P-Satz
P280 | P311 | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
2796
 typebeschrijvingverp.best.nr. 
 Alkaliteit PM-1chloorwaterstofzuur19.304 529
 Alkaliteit PM-1chloorwaterstofzuur, navulverpakking16.204 571
 Chloride LR CD-1ethanol19.304 527
 Chloride HR CD-2ethanol19.304 533
 Chloride TK CD-1ethanol, navulverpakking16.241 025
 DEHAdiëthylhexyladipaat16.252 947
 DEHA-TKnavulverpakking16.286 210
 DEHA-TKgrote navulverpakking17.620 812
 IJzer FE-2ijzer19.304 534
 Fosfaat, totaalnavulverpakking16.802 145
 Fosfaat (totaal) PO-2 (ortho, poly, organisch)ammoniumpersulfaat19.304 537
 H2S-reagenspoederset à 25 zakjes16.900 230
 H2S-testpapierloodacetaatpapier, 100 stuks1006.901 291
 Hydrazine500 ml16.250 010
 Ketelwaterset KW-3alkaliteit, fosfaat (ortho), pH-waarde, resthardheid, sulfiet16.239 221
 Ketelwaterset KW-5alkaliteit, geleidbaarheid, fosfaat (ortho), pH-waarde, resthardheid, sulfiet16.283 932
 Kiezelzuurnavulverpakking19.920 331
 Koolzuur CO-2ethanol, oplossing19.304 522
 Koolzuurnavulverpakking16.244 056
 Methyloranje250 ml16.222 115
 Fosfaat l250 ml16.250 008
 Fosfaat ll250 ml16.250 009
 Fenolfthaleïne250 ml, ethanol16.222 114
 Fosfaat (ortho)navulverpakking16.802 146
 Fosfaat (ortho) PO-3vloeibaar19.304 538
 Buffertabletten (indicator)500 stuks5006.072 225
 Zoutzuur1000 ml, chloorwaterstofzuur16.222 540
 Sulfiet SUL-1zwavelzuur19.304 521
 Sulfiet-1100 ml, zwavelzuur16.200 972
 Sulfiet-2100 ml16.305 481
 Sulfiet-3250 ml16.901 499
 Sulfiet-1zwavelzuur, navulverpakking16.201 222
 Sulfietzwavelzuuroplossing, grote navulverpakking16.250 318
 Titreeroplossing B1000 ml16.250 277
 sulfaat Ttroebelheid, 250 ml19.304 731

last visited