Page 1Page 2Page 3
 
Referentiestandaarden


Referentiestandaarden

Referentiestandaarden

Voor controle van de nawijsbaarheid en reproduceerbaarheid van meetresultaten. De houdbaarheid bedraagt 2 jaar na productiedatum bij correct gebruik en juiste opslag. Toepassingesgebieden: waterzuivering, afvalwater, koel- en ketelwater, zwembadwater, drankenindustrie evenals laboratoria en mobiele inzet.
 
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
Bestell Nr.
6.205 393
GHS
Signalwort
Warning
H-Satz
H226 | H319
P-Satz
P210 | P280 | P233 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P337+P313
UN/Nr.
 typemeet-
bereik
verp.best.nr.
 Tabletten-/vloeistoftest chloor0,2 + 1,0 mg/l16.201 804
 Tabletten-/vloeistoftest chloor0,5 + 2,0 mg/l16.236 174
 Poederreagenstest chloor (vario)0,2 + 1,0 mg/l17.910 131
 Tabletten-/vloeistoftest pH7,45 pH16.205 393

last visited