Page 1Page 2Page 3
DWK Life Sciences 
Vials Teteseal®


Vials Teteseal®

Vials Teteseal®

  • vlakke bodem, witte PE-doppen met vrije naaldsluiting
  • van borosilicaatglas N51A vlgs. USP type I en ASTM E438, type I, klasse B eisen
 
 inhoud
ml
Ø uitw. x hoogte
mm
kleurverp.best.nr.
 18 x 43helder20007.626 240
 212 x 31helder10006.286 249

last visited