Descripción 
Grindómetro 
Picnómetros 
Trípodes para viscosímetros 
Viscosímetro de inmersión con boquilla fija 
Viscosímetros con boquilla fija 
Viscosímetros, sin boquilla